Impressum

Odpowiedzialnym za treść tej strony internetowej jest:

Adam Lenart

Stadthallenweg 7
D-57610 Altenkirchen

e-mail info@adamlenart.de
mobil 0049/1520 2637737

 

Bez odpowiedzialności

Treść tej strony internetowej została dokładnie sprawdzona i przygotowana zgodnie z przepisami prawa i wymaganą procedurą. Informacje przedstawione na tej witrynie internetowej mają jedynie charakter informacyjny oraz podlegają zmianom bez powiadamiania. Nie gwarantuje się, że przedstawione informacje są dokładne, kompletne lub aktualne. Właściciel strony zrzeka się bez wyjątków odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia każdego rodzaju, które mogą wystąpić w czasie przebywania lub wchodzenia na stronę internetową. Naruszenie praw autorskich osobistych: Jeżeli jest przypuszczenie, że z powodu tej strony internetowej doszło do naruszenia państwa autorskiego prawa osobistego, proszę natychmiast przesłać stosowne oświadczenie drogą elektroniczną, aby dopełnić wszelkich czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych. Należy uwzględnić niniejszą treść: wymagająca większego nakładu czasu interwencja prawnika co do upomnienia płatnego ze strony usługodawcy nie jest zgodna z jego wolą rzeczywistą bądź domniemaną. Zgodnie z §28 niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych - Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) kwestionuje się każde komercyjne używanie i przekazywanie danych z tej strony.

 

Ochrona danych osobistych

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Zgodę na pobieranie i gromadzenie danych osobowych można w każdej chwili wycofać przy pomocy: Link